สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้กับจนท.ที่ทำงานท่ามกลางมลภาวะฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในเมืองใหญ่

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

...นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารฯ โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำผู้บริหารนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้ง กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตำรวจจราจร และสำนักงานเขตปทุมวัน กทม.

...โดยนายอนุทิน กล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ เป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM2.5 เพื่อให้กำลังใจคนทำงานกลางแจ้งที่เผชิญกับความเสี่ยง และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ปัญหา ไม่ได้นิ่งนอนใจ เริ่มเข้มงวดเรื่องการเผาป่า ควบคุมการปล่อยควันพิษทั้งจากโรงงานและจากยานพาหนะ และขอความร่วมมือประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หากต้องการออกกำลังกาย ช่วงนี้ ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง ออกกำลังกายในบ้าน เช่น แกว่งแขวน เป็นต้น

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดเผยว่า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยพร้อมสื่อความรู้เรื่องฝุ่น ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เช่น ประชาชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้โดยสาร บุคลากรของกทม.ที่ต้องทำงานพบเจอกับมลภาวะฝุ่นควันในเมืองใหญ่เช่น เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่รักษาทำความสะอาด จำนวน 50 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน จำนวน 30 คน เพื่อได้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นตัวอย่างประชาชน และให้เกิดความเคยชิน

อีกทั้งแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจากสถานที่อันตรายที่จะรับมลภาวะฝุ่นควันในช่วงนี้ ร่วมรณรงค์การสวมหน้ากาก ป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว PM2.5 นี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ