สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับ กทม. เฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 27 มกราคม 2563  ณ ศาลาว่าการ 1 เสาชิงช้า กทม

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุม War room กรุงเทพมหานคร ชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ กทม. และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

...พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่าง กทม.และ กระทรวงสาธารณสุข  กองโรคติดต่อ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  โดยเพิ่มมาตรการคัดกรองที่ท่าเรือ และระบบเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ กทม. โดยจัดทำแผ่นพับ และโปสเตอร์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ภาษาไทย อังกฤษ และจีน) ให้กับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ กทม. จำนวน 928 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพัก

ทั้งนี้หน่วยงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการสนับสนุนการทำงานการคัดกรองของ กทม. หากพบผู้ที่สงสัยป่วย จะถูกส่งเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ที่มีอาการ รวมถึงร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตื่นตัว และเตรียมความพร้อมรับมือ

และในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ท่าเรือคลองเตย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการ สำนักอนามัย และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย ซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยดำเนินการคัดกรอง ลูกเรือ เรือสินค้า ที่เดินเรือมาจากจีน ทั้งชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวพม่า ประมาณ 20 คน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ