สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 906

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 906 กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ