สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.เข้าร่วมกิจกรรม สธ. วิวาห์สร้างชาติ โดยตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาร่วมงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน กรุงเทพฯ

...ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนนโยบายวิวาห์สร้างชาติ “รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ” เปิดเผยว่า

จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้หญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ทำงานนอกบ้านมากขึ้น คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชาย มีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสด แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร หรือมีบุตรจำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากเห็นว่าการมีบุตรทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและการมีชีวิตครอบครัว ส่งผลให้จำนวนการเกิดที่เคยมีมากกว่า 1 ล้านคน ลดลงเหลือเพียง 663,740 คนในปี 2562 ดังนั้น ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศนโยบายวิวาห์สร้างชาติ ส่งเสริมคุณภาพประชากร เน้นให้คู่รักทุกคู่ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งและก่อนมีลูก ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่ใช้ชีวิตคู่ และวางแผนจะมีบุตร กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและ โฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความพิการแต่กำเนิด และให้คู่รักตรวจสุขภาพที่จำเป็นตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ เพื่อให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพ ลูกแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย แก้ปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” เพื่อให้ครอบครัวมีคุณภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การแห่ขบวนขันหมาก พบกับแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสด ร่วมพูดคุยในประเด็นการสร้างครอบครัวคุณภาพ การสาธิตการทำอาหารเสริมธาตุเหล็ก และการแสดงคอนเสิร์ต

....นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมอนามัย ได้เชิญกรมควบคุมโรคร่วมงาน และบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรค ในการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ คู่บ่าวสาว ประชาชนผู้มาร่วมงาน จำนวน 500 คน ได้มอบให้ นายสุขสันต์ จิตติมณีรองผู้อำนวยการฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรอง วัดไข้ ผู้มีอาการไอ จามแจกหน้ากากอนามัย สื่อแผ่นปลิวและโปสเตอร์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ