สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 20,000 - 22,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 16 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ