สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 875 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มโรงติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (ปฏิบัติงานประจำที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
ตั้งแต่วันที่ 3- 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวสารอื่นๆ