สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับสคร.12 สงขลา เฝ้าระวัง คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับสคร.12 สงขลา เฝ้าระวัง คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

วันนี้ 9 ต.ค.63 ช่วงเช้า ณ อ.สะเดา จ.สงขลา

...เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสคร.12 สงขลา ลงพื้นที่คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งไทย แรงงานต่างด้าว สถานประกอบการ และเรือนจำจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563
ผลการดำเนินงานให้บริการคัดกรอง เก็บสิ่งส่งตรวจให้กับประชาชน ในวันนี้ รวม 777 คน ดังนี้
1) ช่วงเช้า ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 357 คน
2) กลุ่มแรงงานต่างด้าว บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จำนวน 221 คน
3) ช่วงบ่าย กลุ่มแรงงานต่างด้าว บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัดมหาชน จำนวน 199 คน
4) สถานีขนส่งหาดใหญ่ 34 ราย
รวมให้บริการคัดกรอง เก็บสิ่งส่งตรวจให้กับประชาชน ตั้งแต่ 8-9 ตุลาคม 2563 จำนวน 2,002 คน
…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์


ข่าวสารอื่นๆ