สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ชวนคนไร้ที่พึ่งปรับตัววิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในงาน "วันคนไร้ที่พึ่ง 2563 Homeless Day 2020) พึ่งตนเอง มีที่พึ่ง เป็นที่พึ่ง #เธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกัน

วันนี้ (10 ตุลาคม 2563) ณ บ้านปันสุข (บ้านมิตรไมตรีธนบุรี) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตัววิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในงาน "วันคนไร้ที่พึ่ง 2563 Homeless Day 2020) พึ่งตนเอง มีที่พึ่ง เป็นที่พึ่ง #เธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกัน จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
...ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาก รพ.กลาง
การบรรยาย “เจาะลึกคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งและข้อเสนอจากการลงพื้นที่” จากมูลนิธิอิสรชน
หนังสั้น “Homeless in Covid’s Time – คนเร่ร่อนช่วงโควิด”
การเสวนา “เวทีฟังเสียง...จากคนไม่มีเสียง” มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์


ข่าวสารอื่นๆ