สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดระบบบริการ Public Health Lab เคลื่อนที่ เพื่อตรวจจับการระบาดของโรคโควิด 19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

…กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และ สคร 8 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และฝ่ายปกครอง เครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ฯจิตอาสา คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงญาติที่มาคอยให้กำลังใจบัณฑิต จาก มรภ.สกลนคร และ มรภ.นครราชสีมา

…ซึ่งในวันนี้ 15 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 2,676 คน

......ผลการตรวจ ภูมิคุ้มกันด้วย Rapid Test (IgG/IgM) พบผลบวก 132 คน และตรวจยืนยันด้วย point of care pcr ให้ผลลบทั้งหมด บัณฑิตทุกคนสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ครบถ้วนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19


ข่าวสารอื่นๆ