สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดระบบบริการ Public Health Lab เคลื่อนที่ เพื่อตรวจจับการระบาดของโรคโควิด 19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

…กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และ สคร 8 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ฯจิตอาสา คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงญาติที่มาคอยให้กำลังใจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ มรภ.สกลนคร มรภ.นครราชสีมา มรภ.อุบลราชธานี มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สุรินทร์ มรภ.เลย มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.ชัยภูมิ มรภ.อุดรธานี และมรภ.มหาสารคาม

ผู้เข้ารับการตรวจ ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,684 คน

......ผลการตรวจ ภูมิคุ้มกันด้วย Rapid Test พบผลบวก 299 คน โดยแบ่งเป็น IgG จำนวน 185 คน IgM จำนวน 108 คน และ IgG&IgM จำนวน 6 คน และตรวจยืนยันด้วย Point of care PCR ให้ผลลบทั้งหมด บัณฑิตทุกคนสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVD - 19


ข่าวสารอื่นๆ