สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตั้งเเต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หากพบตนเองมี 5 อาการดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตั้งเเต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

หากพบตนเองมี 5 อาการดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง


ข่าวสารอื่นๆ