สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศ สปคม. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติการหรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 889

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ