สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมกับกทม. เร่งค้นหาเชิงรุกโรคโควิด 19 ในพื้นที่ย่านบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง

วันนี้ 24 มีนาคม 2564 ณ สวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค

...กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่เขตบางแค สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน พบว่าตลาดย่านบางแค ซึ่งที่ผ่านมาเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนั้น เจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดต้องปรับปรุงด้านสุขาภิบาลตลาด และผ่านการตรวจประเมินโดยกรุงเทพมหานคร กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดทำแผนผัง ข้อมูลผู้ค้า ข้อมูลแรงงานหรือลูกจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดดำเนินการ สำหรับผู้ค้า และแรงงานหรือลูกจ้างในตลาดย่านบางแคที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 2 ครั้ง หรือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งจะมีเอกสารรับรองการผลการตรวจหรือรับรองการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถปฏิบัติงานในตลาดได้

... การค้นหาเชิงรุกโรคโควิด 19 โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานให้บริการตรวจคัดกรอง ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด ย่านบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสมตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์ บางแค และโลตัส บางแค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ