สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมมือ เฝ้าระวัง คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (29 มีนาคม 2564) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

...กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรค(สปคม.) เฝ้าระวัง คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 254 คน บริเวณหน้าห้องประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อควบคุมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ