สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการทางวิชาการ)ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 953

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ