สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์มอบของขวัญ "Merry Christmas"เพื่อเด็กๆ มีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์มอบของขวัญ "Merry Christmas"เพื่อเด็กๆ มีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนประชาภิบาล บางเขน กรุงเทพฯ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และความรู้สุขภาพให้กับนักเรียน ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.

...เพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เรื่องการป้องกันการถูกสุนัขกัด คือ การใช้คาถา 5 ย. ได้แก่ 

  • อย่าแหย่ ให้สุนัขโกรธหรือโมโห
  • อย่าเยียบ หัว หาง ตัว ให้สุนัขตกใจ
  • อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
  • อย่าหยิบ อาหารหรือของที่สุนัขกำลังเล่นอยู่
  • อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ

...และเมื่อถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองหรือคุณครู เพื่อจะได้ช่วยเหลือนักเรียน “ล้างแผล ใส่ยา และรีบพาไปพบแพทย์ทันที” เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

..............................................................................................................................................................................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ