สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์และสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในนักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัย ในกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Flu-Bangkok) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ