สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และกองระบาดวิทยา จัดกิจกรรมเชิญชวนพระภิกษุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ