สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สปคม.กรมควบคุมโรค เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ถนนราชดำเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมกับกรมควบคุมโรค เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค.62 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีไทย ที่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญยิ่ง


ข่าวสารอื่นๆ