สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 

  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

...วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560-2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ในพื้นกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตตลิ่งชัน เขตบางรัก เขตมีนบุรี และเขตราชเทวี

...นายแพทย์เอนก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อต่อยอดการดำเนินงานนี้ ได้เตรียมสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เกิดพื้นที่ 1 ใน 6 เขต มีการดำเนินงานที่เข้มข้น และมีการวัดผลถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้ จึงเตรียมทีมงานจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หนุนเสริมนโยบายของ กทม ผ่าน กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ให้ลงถึงชุมชนและภาคส่วนที่สำคัญในพื้นที่ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค อีกด้วย


ข่าวสารอื่นๆ