สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมสรรพากร สร้างความร่วมมือสนับสนุนเครือข่าย“กรมสรรพากรทั่วประเทศ” เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้ใหญ่

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  ร่วมกับ กองโรคติดต่อทั่วไป สร้างความร่วมมือสนับสนุนเครือข่าย“กรมสรรพากรทั่วประเทศ” เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้ใหญ่

  

  

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

...กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี "คนสรรพากร เก่ง ดี มีความสุข ( ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยไข้หวัดใหญ่)" ซึ่งจัดโดยกรมสรรพากร 

...ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เป็นโครงการแรกของความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมสรรพากร ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่สรรพากรทั้งประเทศ ซึ่งต่อไปจะพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆกันต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงประชาชน

...สปคม. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ร่วมดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 496 ราย ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สรรพากรทั่วประเทศ ให้ความสนใจ รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ทั้งในเขตกรุงเทพ 1,984 ราย และในเขตต่างจังหวัด 2,517 ราย รวม 4,501 ราย


ข่าวสารอื่นๆ