สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมบูรณาการงานกับ กทม. สนับสนุนการเปิดชมรม "จิตอาสาราชประชาสมาสัย" ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม  

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมบูรณาการงานกับ กทม. สนับสนุนการเปิดชมรม "จิตอาสาราชประชาสมาสัย" ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม  

  

  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบึงกุ่ม

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นางรุจิรา ตระกูลพัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายฯ, กลุ่มสื่อสารฯ และทีม
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม โดย นางเสาวณีย์ ควรคิด ประธานชมรมราชประชาสมาสัย กล่าวรายงาน และแพทย์หญิงสลิลทิพย์ ลิ่มพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม กล่าวต้อนรับเปิดงาน ปัจจุบันมีสมาชิกในชมรม จำนวน 150 คน ซึ่งทีมมาจากจิตอาสาหมู่บ้านจัดสรร ที่ตั้งมั่นคุณธรรม ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

...ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิชมรมราชประชาสมาสัย เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และกล่าวให้โอวาทกับสมาชิกชมรมจิตอาสา โดยได้กล่าว ชื่นชมสมาชิกชมรมจิตอาสา มีผลงานที่โดดเด่น สามารถเข้าถึงชุมชน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในด้านสุขภาพ เฝ้าระวังโรคทั้งโรคและภัย รวมทั้ง สิ่งแวดล้อม

..ชมรมจิตอาสาได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ตามพระราชทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยปรัชญาราชประชาสมาสัย(กษัตริย์และประชาชนพึ่งพากัน) ตามพระราชอุดมการณ์ “ปิดทองหลังพระ” (ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน) เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บป่วยไม่เฉพาะโรคเรื้อน แต่รวมทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ คนจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติ

...ทั้งนี้ ชมรม เกิดจากความร่วมมือของชุมชน โดยมีประธานชมรม, คณะกรรมการและที่ปรึกษา ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้การสนับสนุนและผลักดัน ซึ่งชมชมแห่งนี้ มีความพร้อมความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และชุมชนสมาชิกชมรมจิตอาสา

…ภายในงาน มีพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย และมอบทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน นอกจากนี้ เสวนาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆและชมรมจิตอาสา 


ข่าวสารอื่นๆ