สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ผนึกกำลัง หารือกับกรมควบคุมโรคและภาคเอกชน นำเทคโนโลยี ขับเคลื่อนยกระดับดูแลสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร

ผนึกกำลัง หารือกับกรมควบคุมโรคและภาคเอกชน นำเทคโนโลยี ขับเคลื่อนยกระดับดูแลสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป (กองบริหารการคลัง) อาคาร 5 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม โดย ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับ กองนวัตรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค จัดประชุมหารือเพิ่มประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยี มาใช้ รองรับ "การยกระดับโครงการดูแลสุขภาพ (preventive care) ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร"

ซึ่งมีบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสำคัญ สนับสนุนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

...ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ โครงการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี 2563 (NudcP2020) ได้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนเขตเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และมีสุขภาพดี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ