สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
3 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
2564
3 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
1055800
-
17
2564
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-