สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ