สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบงารายใหม่และนิติกร) รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ