สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ