สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ