สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
23022564
23 กุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564
2564
-
-
1399350
-
2
2564
478/74 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-