สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
15032564
15 มีนาคม 2564
-
2564
-
-
930900
-
1
2564
478/74 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-