สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
18062567
18 มิถุนายน 2567
26 มิถุนายน 2567
2567
27 มิถุนายน 2567
27 มิถุนายน 2567
850000
-
21
1806
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-