สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

“สคร.11 แนะเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด”

           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่วงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านในช่วงดังกล่าว ขอให้เตรียมรถและคนให้พร้อม ตรวจเช็คสภาพรถทุกส่วนก่อนออกเดินทาง และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากาก 100% ทุกคน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ และสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

          แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะมีการใช้ยานพาหนะจำนวนมากขอให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งรถ ก่อนการเดินทาง โดยปฏิบัติดังนี้ 1.ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง  2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขณะขับรถ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง 3.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  4.ก่อนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และง่วงไม่ขับ 5.คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถและสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 6.งดการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ และ 7.ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

        แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวย้ำว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน และขอให้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ขณะเดินทาง รวมถึงในช่วงที่อยู่บ้านต่างจังหวัด โดยใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน โดยสวมหน้ากาก 100% รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด พร้อมทั้งสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออก สถานที่สาธารณะ
ทุกครั้ง และหากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยจะรุนแรงกว่ากลุ่มปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ