สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. สธ 0418.10.2-ว 196.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ