สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 424.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ