สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ขอส่งประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่องรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 102 (2).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ