สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (1 ตำแหน่ง)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 240 (2).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ