สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับย้ายและรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ข่าวสารอื่นๆ