สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อรับย้านรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่งภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ตำแหน่ง 114)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 218.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ