สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

หยุดโกหกได้แล้ว บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าที่คิด

“หยุดโกหกได้แล้ว บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าที่คิด”

31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชวนประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ ภายใต้แนวคิด #บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว “Stop The lies”

แพทย์หญิงดารินดา รอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ #บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว “Stop The lies” (Protecting children from tobacco industry interference) เพื่อมุ่งเป้าลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ปกป้องเด็กและเยาวชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ และไม่ยุ่งเกี่ยวหรืออยากทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารพิษ เสพติดและอันตราย

ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเห็นได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่เลียนแบบของเล่นเด็ก ของใช้หรือของกินที่เด็กและเยาวชนนิยมหรือคุ้นเคย รวมถึงการใส่สารปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติในบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อดึงดูดความสนใจให้อยากทดลองและใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดทั้งการสร้างการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย จึงขอแนะนำผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานที่อาจมีการใช้หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 1) มีกลิ่นหอมติดตัวโดยหาต้นตอของกลิ่นไม่ได้ 2) ใช้เงินมากขึ้นกว่าปกติ หรือซื้อของที่ไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร 3) พบผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่คุ้นเคยในกระเป๋าหรือในห้องนอน เช่น ปากกา หรือแฟลชไดร์ฟ 4) สังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลาน เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงอาการกระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งเป็นผลมาจากการติดนิโคติน

แพทย์หญิงดารินดา กล่าวเพิ่มว่า นอกจากการสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดแล้ว ผู้ปกครองควร

เฝ้าระวัง พูดคุยแนะนำ หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุตรหลานในครอบครัวเกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย และผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันตนเองจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยการไม่สูบบุหรี่ เพื่อป้องกันสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ได้รับไอหรือควันจากบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลานด้วยการไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3850 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี"

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=864205822389337&set=a.315140280629230

 

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

 

เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ