สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองวัณโรค มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3579

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/ว 0118.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ