สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ครบทุกเม็ด ครบทุกมื้อ ไม่ดื้อยา สคร.11 เตือน ระวัง! วัณโรคดื้อยา

ครบทุกเม็ด ครบทุกมื้อ ไม่ดื้อยา สคร.11 เตือน ระวัง! วัณโรคดื้อยา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนผู้ป่วยวัณโรคให้กินยารักษาให้ครบสูตร อย่าหยุดยาเองอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน แนะประชาชนให้สังเกตอาการ หากไอติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด ไอแห้ง ๆ หรือมีเสมหะ เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ ๆ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
แพทย์หญิงดารินดา รอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโรคมีผลกระทบด้านสาธารณสุขสูง เนื่องจากการรักษาโรคนี้ มีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาวัณโรค ที่ยังไวต่อยา (DS-TB) หลายเท่า และต้องใช้เวลารักษานานถึง 20 เดือน
โรควัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นจากการไอ จาม ทำให้เกิดละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคลอยอยู่ในอากาศ เมื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้ สาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา คือ 1) ติดเชื้อวัณโรคดื้อยาจากผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคดื้อยาโดยตรง 2) ผู้ป่วยได้รับการรักษาวัณโรคที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดสายพันธุ์เชื้อดื้อยา ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคที่ปฏิเสธการรักษา ไม่ยินยอมให้มีผู้กำกับการกินยา ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม่ำเสมอ
แพทย์หญิงดารินดา กล่าวเพิ่ม ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคต้องรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด การรักษาวัณโรคที่ดีที่สุดคือการรักษา แบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยา และพี่เลี้ยงที่ดีที่สุด คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการข้างเคียงจากยาควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาในภายหลัง หากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำในการติดตามเฝ้าระวังอาการตนเอง และเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่การะจายเชื้อสู่คนอื่น ทำความสะอาดห้องพัก เครื่องนุ่งห่มทุกวัน หมั่นนำเครื่องนอนตากแดด จัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ย้ำ วัณโรครักษาหาย ขอให้กินยา ครบทุกเม็ด ครบทุกมื้อ ไม่ดื้อยา ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 “กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี"

#วัณโรค
#ครบทุกเม็ด ครบทุกมื้อ ไม่ดื้อยา
https://www.facebook.com/photo?fbid=889919989817920&set=a.315140280629230
#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11
เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ