สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/1166
14 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
2567
29 พฤษภาคม 2567
29 พฤษภาคม 2567
0
-
3
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-