สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

"โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)"

<p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0/images/50668222_2218214514905713_8305386716512911360_n.jpg" style="height:960px; width:678px" /></p>

วารสารออนไลน์อื่นๆ