สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

5 ข้อการทำความสะอาดสถานที่ให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวน... 

ผู้ประกอบการ :  ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาดชุมชน ฟิสเนส ปั้มน้ำมัน ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา ร้านตัดผม ฯลฯ

ระบบขนส่งสาธารณะ  :  แท็กซี่ รถตู้ รถบัส รถโดยสารประจำทาง

5 ข้อการทำความสะอาดสถานที่ให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

1. ทำความสะอาดภายในสถานที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 

2. ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โซฟา เก้าอี้ สวิตช์ไฟ ลูกบิด เป็นต้น และสามารถใช้ แอลกอฮอล์ 70% ทำความสะอาดเพื่อทำลายเชื้อ ไวรัสได้ และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำฯ  

3. ระบายอากาศ โดยการเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้มี การถ่ายเทของอากาศ และให้แสงแดดส่องถึง เนื่องจากแสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้

4. ดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาตามมาตรฐาน การสุขาภิบาล 

5. ควรติดตั้งขวดแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในจุดที่สะดวกต่อการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้

.................................................................................................................................................

ผลิตโดย : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

E-mail : pr_dpc12@hotmail.com

(13 กุมภาพันธ์ 2563)

 

วารสารออนไลน์อื่นๆ