สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

อนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พร.บ.77 (ประกาศแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ