สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา แนะ ฉลองวาเลนไทน์ ปลอดภัย ใช้ถุงยางให้เป็นเรื่องปกติ

สคร.12 สงขลา แนะ ฉลองวาเลนไทน์ ปลอดภัย ใช้ถุงยางให้เป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พบว่า สถานการณ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2562 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ ได้แก่หนองใน ซิฟลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง สูงขึ้น ซึ่งอัตราป่วยในทุกกลุ่มอายุเท่ากับ 33.9 ต่อประชากรแสนคน โรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ หนองใน รองลงมาได้แก่ ซิฟิลิส และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี  มีอัตราป่วย ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญสูงสุด ถึง 124.6 ต่อประชากรแสนคน

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 12 จากรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ตั้งแต่ ปี 2551 - 2560 พบว่า อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สำหรับในปีนี้ กรมควบคุมโรค ได้รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ตามแนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา” 

โดยมีประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ คือ “Say No ให้เป็น Say Yes ให้ถูก” การรู้จักปฏิเสธที่จะมี เพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตอบรับการมีเพศสัมพันธ์เมื่อคู่รักมีการใช้ถุงยางอนามัยและต้องใส่อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดย ไม่พร้อม, “Start Condom Safe Your SEX” ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังเป็นการรับผิดชอบต่อเราและคู่รัก และ รักต่อ โรคไม่ต่อ ต้องคิดป้องกัน” ทุกคนสามารถมีรักต่อได้ โดยที่ไม่ติดโรค ถ้าหากทุกคนรู้จักป้องกัน

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีที่ดีที่สุด คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รักและตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรค และในวันวาเลนไทน์ปีนี้ สคร.12 สงขลา โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่ ได้สนับสนุนป้ายไวนิลวันรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี แก่สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 12 เพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่   พี่น้องประชาชนต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และทาง Facebook Fanpage: กองโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

……………………………………………

ข่าวโดย : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

E-mail : pr_dpc12@hotmail.com

(13 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ