สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครรับเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานงานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครรับเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานงานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ