สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก กำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก กำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ