สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผู้อำนายการฯ สคร.12 สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้อำนายการฯ สคร.12 สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าและออกของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้เดินทางเฉลี่ยวันละ 30,000 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหารในพื้นท่ีร่วมปฎิบัติงาน ณ ด่านความมั่นคงบ้านควนมีด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (https://www.facebook.com/dpc12/)


ข่าวสารอื่นๆ