สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ขอประชาชนมั่นใจ การดูแลในศูนย์กักตัว ตม. สงขลา มีการแยกส่วนผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สคร.12 สงขลา ขอประชาชนมั่นใจ การดูแลในศูนย์กักตัว ตม. สงขลา มีการแยกส่วนผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ( ตม.) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สำหรับชาวต่างด้าวที่เข้าประเทศผิดกฎหมาย   

ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ระบบปิด ไม่แพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งไม่ใช่สถานที่กักตัวของคนทั่วไป จึงไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง    

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ขอประชาชนมั่นใจว่า การดูแลในศูนย์กักตัว ตม. สงขลา มีการแยกส่วนผู้ติดเชื้อ โดยมาตรฐานการดูแลใช้เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ต้องกักที่ติดเชื้อ จะได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีการตั้งศูนย์แพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการป่วยที่รุนแรง จะมีการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

สำหรับการป้องกันการติดเชื้อจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้อง ฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและของใช้ผู้ป่วยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ ยังอยู่ในการดูแลเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422   

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  

E-mail: pr_dpc12@hotmail.com ( 10 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ